POLITYKA PRYWATNOŚCI
Oglądając, czytając, korzystając z stron internetowych www.irem.pl oraz www.foty.irem.pl a także wszystkich podstron występujących pod ww. domenami akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Wszystkie Osoby lub Podmioty korzystające z wyżej wymienionych stron są zobowiązane do zapoznania się z informacjami dostępnymi poniżej.

PLIKI COOKIE
Zbieramy informacje poprzez strony internetowe www.irem.pl oraz www.foty.irem.pl używając tzw. cookies (ciasteczek). Cookies to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.