Site logo

Najważniejsze jest...

Pracownia została założona w 1993 roku. Jej charakter to projektowa działalność freelancerska, wspierana przy większych przedsięwzięciach zaufanym zespołem fachowców, gotowych podjąć złożone i wysokobudżetowe projekty medialne, poligraficzne i fotograficzne.

Kwalifikacje zostały zdobyte w redakcjach gazet, wydawnictwach, agencjach reklamowych, fundacjach oraz drukarniach. Projektowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku to podstawowy zakres działalności. Praca nad warsztatem oraz pasja do projektów fotograficznych uzupełnia kompleksowość oferty projektowo-wydawniczej.
Najnowszym tworzywem naszych kreacji jest projektowanie, składanie oraz przygotowanie do publikacji wydawnictw elektronicznych.

g4 g5 g6 g7

24 LATA na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym daje świadomość własnej wartości, wartości projektów już wykonanych oraz odpowiednią wiedzę do podjęcia nowych, ambitnych wyzwań. Najważniejsza jest niezawodność. To tę cechę klienci uważają za najważniejszą.

Projekty i przedsięwzięcia

Zaczęło się wiele lat temu od miesięcznika EKO-Bałtyk, później Głos Wybrzeża, Super Express, Przegląd Przemysłowy, Sprawy Nauki, Wiadomości Gdyńskie, Gazeta Uniwersytecka, Hospicjum to też Życie, Gazeta Gdańska, Gazeta Bankowa...

Księgę referencyjną tworzą albumy o sztuce polskiej, promowane przez ówczesnego Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, wykonane dla Oficyny Pomorskiej, opracowania graficzne i skład komputerowy miesięcznika Sprawy Nauki dla Komitetu Badań Naukowych za rządów Premiera Jerzego Buzka.

Lokalizacje językowe oraz przystosowanie projektów do procesów technologicznych: CD Projekt (branża gier komputerowych) łącznie z hitem INIEMAMOCNI (pudełka, etykiety, CD-boxy i inne elementy kampanii reklamowej). Deltapak — produkcja opakowań branży spożywczo-kosmetycznej (m.in. pizza Ristorante, Maestro, wyroby cukiernicze Mieszko i Shöller).

DUŻE PROJEKTY I INNE OPRACOWANIA
Layout dziennika „Gazeta Gdańska”. Pełne opracowanie graficzne i typograficzne, zaakceptowane przez jeden z największych niemieckich wydawców — koncern WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft), z bardzo wysokimi notami edytorskimi. Oprócz numeru zerowego i numerów promocyjnych dziennik nie ujrzał światła dziennego.
Zwycięstwo w konkursie na opracowanie nowej szaty graficznej ogólnopolskiego tygodnika GAZETA BANKOWA. Zorganizowanie zespołu grafików komputerowych, Public Relation oraz specajlistów dziennikarstwa prasowego. Projekt grupowy, konsultacje oraz kompleksowe opracowanie programu wdrożenia nowej szaty graficznej. Całość zaakceptowana przez zleceniodawcę, początkowo odłożona w realizacji, następnie zaniechana z przyczyn niezależnych od autorów.
Albumy okolicznościowe dla Agencji Reklamowej SET, m.in. Album 60 Lat gdańskiego sportu pióra Alberta Gochniewskiego oraz ponad 400-stronicowe (jedyne w swoim rodzaju) opracowanie jazzowe Sonny Rollins Discography.
Współpraca z wydawnictwem Via Medica — projekty graficzne oraz skład komputerowy gazet, książek, broszur i folderów medycznych.
Gazeta i portal internetowy UNIWERSYTECKA — współpraca (2002-2011) z redakcją gazety Uniwersytetu Gdańskiego.
Stała, wieloletnia współpraca z Fundacją Hospicyjną.

Zapraszam do współpracy – Jacek Rembowski